Formularz zgłoszeniowy

Formularz prosimy przesłać mailem: kontakt@szkoleniadlakadr.pl

 

Temat szkolenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin i miejsce:                                                                                  Cena za osobę:

………………………………………………………………………….                        …………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub ofert marketingowych z serwisu SZKOLENIA DLA KADR.                                               Zgoda może być w każdej chwili odwołana. (Szczegóły: www.szkoleniadlakadr – Polityka prywatności).

 

 

Dane uczestników (imię i nazwisko, stanowisko)

  1. ………………………………………………………….…………………………………..…………………….……………………………………………….
  2. ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
  3. ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
  4. …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….
  5. ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….

 

Dane instytucji/firmy

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………….

NIP: …………………………………………………............................    KRS:  .......................................….………………………………………

e-mail: …………………………………………………..……………........    telefon: ……………………………………….…………………………………..

Numer rachunku bankowego SZKOLENIA DLA KADR: 88 1090 2587 0000 0001 3392 3977

Oświadczam, że:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb przeprowadzenia szkolenia.
  2. Akceptuję „Regulamin uczestnictwa w szkoleniach” (Szczegóły – www. szkoleniadlakadr.pl - Regulamin)

Miejscowość, data: …………………………………………                          Podpis zgłaszającego: …………………………………………………………………