Polityka prywatności

Zapisując się do serwisu newsletter  oraz wypełniając formularz zgłoszeniowy, Pani/Pana dane osobowe jak i adres  e-mailowy pozostaną do naszej wyłącznej dyspozycji. Pani/Pana dane osobowe nie są przedmiotem sprzedaży ani wypożyczeń oraz nie są przekazywane innym osobom, firmom czy organizacjom.

W przypadku braku akceptacji Polityki Prywatności, zainteresowany Pani/Pan jako Uczestnik nie może korzystać z oferty serwisu Szkolenia dla Kadr.

Dane Osobowe

Wypełniając formularz kontaktowy do skierowanie pytania lub zgłoszenia udziału w szkoleniu należy podać niezbędne dane osobowe: adres e-mail, nr telefonu alternatywnie imię i nazwisko. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do kontaktu zwrotnego w celu potwierdzenia zgłoszenia.

Subskrypcja newslettera

Akceptacja Polityki Prywatności jest wyrażeniem Pani/Pana zgodny na zaprenumerowanie newslettera Szkolenia dla Kadr i wymaga podania w formularzu swojego imienia, adresu e-mail i numeru telefonu. Pola te są obowiązkowe. Tym samym wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą Dz.U. z 2016r. poz. 195 przez Agencja Muzyczna Union Katarzyna Bogdańska z siedzibą przy ul. Sybiraków 12 lok. 4, 15-204  Białystok, w celach marketingowych.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzupełnień, korekt, żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.

Zamawianie usług

Zamawianie usług oferowanych przez serwis Szkolenia dla Kadr wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Muzyczna Union Katarzyna Bogdańska, ul. Sybiraków 12 lok. 4, 15-204 Białystok, NIP 966 203 51 14. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail kontakt@szkoleniadlakadr.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  • realizacji transakcji kupna-sprzedaży na podstawie umowy, zlecenia, serwisu sprzedażowego, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.b RODO,
  • wystawionej dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej transakcje kupna-sprzedaży bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.c RODO,
  • dochodzenia roszczeń bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
  • marketingowych na podstawie prawnego interesu Administratora bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO lub zgodzie art.6 ust.1 lit a RODO,
  • statystycznych i analitycznych ukierunkowanych na badanie potencjału sprzedażowego bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
  • realizacji reklamacji bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO.